Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2024

Ακολουθεί σειρά οδηγιών για την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2024, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

Για την παροχή διευκρινίσεων, οι διδάσκοντες/ουσες και επόπτες/τριες μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη της ομάδας υποστήριξης των απομακρυσμένων εξετάσεων του τμήματός τους, ενώ οι φοιτητές/τριες με τον/την διδάσκοντα/ουσα του μαθήματος στο οποίο θα εξεταστούν.