Συναντήσεις Ποιοτικής Έρευνας -Focus Group Τμήμα Μ&Ε

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν συναντήσεις ποιοτικής έρευνας - focus group ανά έτος σπουδών. Φοιτητές του τμήματος θα κληθούν να δώσουν ανατροφοδότηση σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία του τμήματος βάσει της εμπειρίας τους μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Οι φοιτητές θα επιλεγούν τυχαία και λάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιδρυματικό τους λογαριασμό.

Από τη Γραμματεία