Πτυχιούχοι περιόδου ΙΑΝ. 2020 | Παραλαβή πτυχίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020 ότι, μπορούν να παραλάβουν από τη Γραμματεία φάκελο που περιλαμβάνει: α) την περγαμηνή, β) Αντίγραφα του Πτυχίου τους και γ) το Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, το διάστημα από Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 έως και Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Η παραλαβή του φακέλου θα γίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με την κα Μ. Μαρνέρου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108203103) ή κατόπιν ραντεβού μέσω email  στο secretary.marketing@aueb.gr από τους ίδιους τους πτυχιούχους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

                                                                                       Από τη Γραμματεία