Λειτουργία νέας Ηλεκτρονικής Γραμματείας και νέας Διαδικτυακής Πύλης Φοιτητολογίου από 05.09.2022

Το Πανεπιστήμιο εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία από σήμερα 05.09.2022 Νέα Ηλεκτρονική Γραμματεία και νέα  Διαδικτυακή Πύλη Φοιτητολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ