Διάλεξη για το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024

Καλούνται όσοι φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Εαρινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 και στην Καλοκαιρινή Περίοδο Πρακτικής Άσκησης, να παρακολουθήσουν τη διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρες 12.00 - 02.00μμ διαδικτυακά μέσω teams (σύνδεσμος).

Είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης. Στη διάλεξη θα λυθούν απορίες σχετικά με τη συγγραφή της εργασίας. Η παράδοση της εργασίας είναι υποχρεωτική.

Επισυνάπτεται πρότυπο της εργασίας που θα πρέπει να έχετε μαζί σας κατα τη διάρκεια της διάλεξης.

Πρότυπο εργασίας