Δηλώσεις μαθημάτων ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Χειμερινό εξάμηνο 2022-2023

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων επιλογής μαθημάτων και συγγραμμάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Από τη στιγμή που θα πατήσετε την «Υποβολή δήλωσης» δε θα μπορείτε να την ανακαλέσετε και να κάνετε τυχόν αλλαγές.

Ανακοίνωση τμήματος Μ&Ε σχετικά με αιτήσεις ακύρωσης και επανεξέτασης.