3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Στο σύνδεσμο του site της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ θα βρείτε όλες τις αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό.

Η καταληκτική ημερομηνία για δηλώσεις συμμετοχής ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ και είναι η 12η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές καθώς και οι απόφοιτοι μέχρι 3 έτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων. Ενθαρύνεται οι ομάδες που θα συσταθούν να αποτελείται από φοιτητές μικτού επιπέδου εκπαίδευσης (πχ. προπτυχιακοί με μεταπτυχιακούς φοιτητές). Μέλη της ομάδας μπορούν να είναι και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά στην πλειοψηφία τους θα πρέπει να είναι φοιτητές του Ο.Π.Α., ένα μέλος εκ των οποίων θα είναι ο εκπρόσωπος (αρχηγός) της ομάδας.