Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Τίτλος: COGITA, "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ", στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IVC
Επιστ. Υπεύθυνος 
Ελληνικής Συμμετοχής:
ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ
Έτος: 2012-2014
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ERDF) (συγχρηματοδότηση)

Τίτλος: RESPONSIBLE MED, "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ"
Επιστ. Υπεύθυνος: ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ
Έτος: 2010-2012
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, European Med Programme 2007-2013 (συγχρηματοδότηση)

Τίτλος: THE EFFECTS OF SCHEMA INCONGRUENT ADVERTISING INFORMATION ON CONSUMER RESPONSES: THE ROLE OF  SCHEMA STRENGTH AND CONSUMER INVOLVEMENT
Επιστ. Υπεύθυνος: ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
Έτος: 2010-2012
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Ε.Π. ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’

Τίτλος: CΟNSUMER BEHAVIOUR RESEARCH NETWORK (COBEREN). Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Δίκτυο για τη μελέτη της Συμπεριφοράς Καταναλωτή σε Διαπολιτισμική Βάση
Επιστ. Υπεύθυνος: ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος: 2009-2012
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος: SERMANTEQ, Εκσυγχρονισμός των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Μεσογειακών Πανεπιστημίων στο χώρο της Διοίκησης της Τεχνολογίας και του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
Επιστ. Υπεύθυνος: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
Έτος: 2009-2011
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Πρόγραμμα TEMPUS

Τίτλος: MEASURING BEHAVIOR CHANGE AND LEARNING TRANSFER IN FOOD RETAILING BLUE COLLAR SUPERVISORS USING SJTS: AN INDIVIDUAL DIFFERENCES APPROACH (LEARN)
Επιστ. Υπεύθυνος: ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
Έτος: 2011
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: AN ANALYSIS OF THE DRIVERS OF CONSUMER-BRAND RELATIONSHIPS
Επιστ. Υπεύθυνος: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
Έτος: 2011
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: THE MODERATING ROLE OF SCHEMA STRENGTH AND PROCESSING OPPORTUNITY ON CONSUMER RESPONSES TO SCHEMA INCONGRUENT BRAND COMMUNICATION
Επιστ. Υπεύθυνος: ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
Έτος: 2011
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: DIVERSIFICATION AND SPATIAL ADAPTATION OF STORE-TYPE PORTFOLIOS FOR MULTISTORE, MULTIMARKET RETAILERS
Επιστ. Υπεύθυνος: ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος: 2011
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: SOURCES AND CONSEQUENCES OF CONSUMER SKEPTICISM TOWARD GREEN PRODUCTS: AN EMPIRICAL INVESTIGATION
Επιστ. Υπεύθυνος: ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Έτος: 2011
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: THE IMPACT OF REGULATORY FOCUS AND INFORMATION ACCESSIBILITY AND DIAGNOSTICITY ON THE MODE OF INFORMATION PROCESSING DURING CONSUMER DECISIO-MAKING
Επιστ. Υπεύθυνος: ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
Έτος: 2010
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: STRUCTURE AND TREATMENT OF INTERPERSONAL HETROGENEITY IN PREFERENCE AND COGNITION IN CONJOINT EXPERIMENTS: AN APPLICATION TO THE CAR MARKET
Επιστ. Υπεύθυνος: ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος: 2010
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT THE FRONTLINES: A MULTILEVEL FRAMEWORK
Επιστ. Υπεύθυνος: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έτος: 2010
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Επιστ. Υπεύθυνος: ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έτος: Επαναλαμβανόμενες Έρευνες 1993-2010
  Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα CRANFIELD NETWORK, CRANET

Τίτλος: BRAND ORIENTATION: ANTECEDENTS & CONCEQUENCES
Επιστ. Υπεύθυνος: ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος: 2009
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: INDIVIDUALS' REACTIONS TO ORGANIZATIONAL CHANGE: A LONGITUDINAL INVESTIGATION (IROC)
Επιστ. Υπεύθυνος: ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
Έτος: 2009
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: EFFECTS OF EXPOSURE TO SCHEMA - (IN)CONGRUENT ADVERTISING INFORMATION ON CONSUMER COGNITIVE PROCESSES & EVALUATIVE RESPONSES: THE ROLE OF CONSUMER INVOLVEMENT & SCHEMA INTENSITY
Επιστ. Υπεύθυνος: ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
Έτος: 2009
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: EMPIRICAL DETERMINATION OF COUPON FRAMING AND DESIGN EFFECTS: AN EXPERIMENTAL APPROACH
Επιστ. Υπεύθυνος: ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Έτος: 2009
Χρηματοδότηση: ΠΕΒΕ - Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας ΟΠΑ

Τίτλος: EUROPEAN UNION BUSINESS TO BUSINESS SALES INSTITUTE, Community Vocational Training Action Programme
Επιστ. Υπεύθυνος: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
Έτος: 2005-2009
Χρηματοδότηση: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ AΝΔΡΕΣ
Επιστ. Υπεύθυνος: ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΠΟΡΗ
Έτος: 2005-2008
Χρηματοδότηση: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο & ΥΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ

Τίτλος: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Επιστ. Υπεύθυνος: ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έτος: Επαναλαμβανόμενες Έρευνες 2004, 2008
  Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα GLOBAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR EFFECTIVENESS RESEARCH PROJECT (GLOBE) με συντονιστή το WHARTON BUSINESS SCHOOL