Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ελληνικά Πετρέλαια

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ελληνικά Πετρέλαια

Το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, προκηρύσσει 4 υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 σε θεματικές ενότητες που αφορούν επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης, με εφαρμογές στη Διύλιση και Εμπορία Πετρελαιοειδών όπως: MBA, Finance & Economics, Petroleum Law & Policy, Petroleum Business Marketing & Management, Operations & Manufacturing Management, Information Technology Systems.

Δείτε αναλυτικά στοιχεία για την προκήρυξη, τις ημερομηνίες και τα δικαιολογητικά.

Αιτήσεις έως 30/4/2016.