Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Γέφυρα με τον κόσμο των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας χτίζει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την οργάνωση ενός εκτεταμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Από το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας στη διδασκαλία του προγράμματος, συμμετέχουν οι επίκουρες καθηγήτριες Ειρήνη Νικάνδρου & Λήδα Παναγιωτοπούλου. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη σήμερα και στη χώρα μας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την κατάρτιση των ατόμων που επιθυμούν να εμπλακούν ουσιαστικά σε αυτό το πεδίο με τα απαραίτητα εργαλεία που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των εγχειρημάτων τους.

Το πρόγραμμα χορηγεί 6 υποτροφίες βάσει προδιαγραφών, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 21η Σεπτεμβρίου 2015.

Δελτίο Τύπου για το πρόγραμμα, τις αιτήσεις και τις υποτροφίες.

Ιστοθέση Προγράμματος.