Οικονομική των Επιχειρήσεων

Κωδικός: 
1594
Εξάμηνο: 
5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η Οικονομική των επιχειρήσεων εφαρμόζει τα εργαλεία και τις μεθόδους της μικροοικονομικής θεωρίας στο χώρο των επιχειρηματικών αποφάσεων. Σκοπός της είναι η ανάλυση και βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών αποφάσεων με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Θέματα που θα αναλυθούν περιλαμβάνουν: Θεωρία της επιχείρησης (theory of the firm). Ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της ποιότητας.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:

  1. Κορρές, Γ. Μ., και Λιαργκόβας, Π. Γ. (2009).  Οικονομική των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη.
  2. Νικολόπουλος, Η. Ι. και Σπυριούνη, Σ. Β. (2006). Οικονομική της διοίκησης,  Εκδόσεις Πατάκη.