Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

Κωδικός: 
1764
Εξάμηνο: 
8o
Μαθήματα Επιλογής

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Περιβάλλον θεωρείται ως το δεύτερο πιο σημαντικό θέμα μετά την ανεργία, μπροστά από τον πληθωρισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών. Το μάθημα αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα εστιάζει στην παρουσίαση της σχετικής θεωρίας και των εμπειρικών αποτελεσμάτων, ενώ το δεύτερο αναλύει μια συγκεκριμένη Ευρωπαική πολιτική σαν "case study". Παρακάτω αναφέρονται οι θεματικές ενότητες: (1) Μικροοικονομική Θεωρία των Οικονομικών του Περιβάλλοντος; (2) Εφαρμοσμένη Ανάλυση Κόστους-Οφέλους; (3) Διαχρονικά μεταβλητά κοινωνικά προεξοφλητικά επιτόκια, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, και Διατηρησιμότητα σαν στόχος πολιτικής.  (4) Τεχνικές Μη-αγοραίας Αποτίμησης. (5) Τα οικονομικά της περιφερειακής και παγκόσμιας περιβαλοντολογικής μόλυνσης.