Ημέρες Επαγγ. Προσανατολισμού - ΟΠΑ

Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ

Στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πως μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο και απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές (τριτοετείς και τεταρτοετείς) και απόφοιτους των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου μας δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έχουν απευθείας συνεντεύξεις με μεγάλες εταιρίες από διάφορους κλάδους.

Αναλυτικές Πληροφορίες