Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, 2013

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών, 2013

Ένα πρότυπο Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες με σκοπό την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό στην αγορά εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης παρουσίασε ο ΣΕΒ στο FORUM για την Εργασία και τις Δεξιότητες του Αύριο, που διοργανώνει σήμερα (Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. - See more at: http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2322&mid=&lang=gr#sthash.aUl0FENR.dpuf

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών έχει στόχο να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για τα δικαιώματα τους και να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, και κυρίως τους νέους για το πως μπορούν να επωφεληθούν από αυτά.

Στις σελίδες του δικτυακού τόπου μπορείτε να ενημερωθείτε για:

- το θεσμικό πλαίσιο – απόφαση

- τη δράση του Υπουργείου Εσωτερικών ως εθνικού σημείου επαφής

- τις δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης

- τα δίκτυα με τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς εταίρους και
όλες τις τρέχουσες εκδηλώσεις σχετικά με το ΕΕΠ 2013

Ο δικτυακός τόπος τροφοδοτείται συνεχώς με νέα και ανακοινώσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013.

Τέλος η συμπλήρωση του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ που υπάρχει στην ιστοθέση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας θα βοηθήσει στην συλλογή δεδομένων για τον καλύτερο σχεδιασμό ανάλογων δράσεων.

Ένα πρότυπο Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες με σκοπό την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό στην αγορά εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης παρουσίασε ο ΣΕΒ στο FORUM για την Εργασία και τις Δεξιότητες του Αύριο, που διοργανώνει σήμερα (Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. - See more at: http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2322&mid=&lang=gr#sthash.aUl0FENR.dpuf Ένα πρότυπο μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών των επιχειρήσεων σε
Ένα πρότυπο Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και Δεξιότητες με σκοπό την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ της προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό στην αγορά εργασίας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης παρουσίασε ο ΣΕΒ στο FORUM για την Εργασία και τις Δεξιότητες του Αύριο, που διοργανώνει σήμερα (Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013) σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. - See more at: http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2322&mid=&lang=gr#sthash.aUl0FENR.dpuf