Εκπόνηση Εργασίας

Κωδικός: 
5000
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Επιλογής

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να συγγράψουν μια μελέτη σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που θα έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Περιεχόμενα του μαθήματος

...