Διεθνής Τιμητική Διάκριση στον καθηγητή του τμήματος Μ&Ε κο Γεώργιο Μπάλτα.

Διεθνής Τιμητική Διάκριση στον καθηγητή του τμήματος Μ&Ε κο Γεώργιο Μπάλτα.

The Aspen Institute Business & Society Program

INTERNATIONAL COMPETITION TO REWARD MBA STUDENTS
CONSIDERING BUSINESS’S ROLE IN SOCIETY

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κ. ΟΛΙΒΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

Οι φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΠΜΣ-ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετείχαν την περίοδο 20-30 Μαρτίου 2015 στο Διεθνή Διαγωνισμό μελέτης περίπτωσης τον οποίο διοργάνωσε το The Aspen Institute Business & Society Program. Στόχος του συγκεκριμένου διεθνούς διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καινοτομίας σε συνδυασμό με την εταιρική κερδοφορία και την θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Το Διατμηματικό ΜΒΑ είναι ένα από τα 25 κορυφαία ΜΒΑ τα οποία επιλέχτηκαν να συμμετάσχουν στο The Aspen Institute’s 2015 Business & Society International MBA Case Competition. Οι φοιτητές των συγκεκριμένων προγραμμάτων ΜΒΑ κλήθηκαν να αναλύσουν μία απόλυτα καινούργια μελέτη περίπτωσης την οποία διαμόρφωσε το Yale School of Management και η οποία απαιτούσε να μελετηθεί σε βάθος ο θετικός ρόλος τον οποίο μπορεί να έχει δυνητικά στην κοινωνία μία επιχείρηση η οποία διοικείται σωστά. Η μελέτη περίπτωσης την οποία κλήθηκαν να μελετήσουν αφορούσε την AXA Insurance Company και ονομαζόταν AXA Creating New CR Metrics.

Επιπρόσθετα, με σκοπό να υπάρξει διάχυση της συγκεκριμένης περίπτωσης καθώς και των απαντήσεων οι οποίες προτάθηκαν από τις διαγωνιζόμενες ομάδες σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το Yale School of Management και το The Aspen Institute Business & Society Program καθιέρωσε το Faculty Microgrant Program το οποίο αφορά την απονομή βραβείου $1,500 έκαστο σε πέντε μέλη Δ.Ε.Π. από τα 25 ΜΒΑ τα οποία συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Ο σκοπός των συγκεκριμένων βραβείων είναι η επιβράβευση των επιλεγέντων μελών Δ.Ε.Π. για την προσπάθεια που θα καταβάλλουν και τον χρόνο που θα χρειαστούν για να διαμορφώσουν το καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης της μελέτης περίπτωσης στα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος ΜΒΑ.

Ο Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας κος Γιώργος Μπάλτας και η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων κα Ολίβια Κυριακίδου είναι δύο από τα πέντε μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία επιλέχθηκαν για την Τιμητική Διάκριση και το χρηματικό Βραβείο μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π από τα 25 ΜΒΑ. Η επιλογή έγινε από κοινή επιτροπή του Yale School of Management και του The Aspen Institute Business & Society Program και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.