Βράβευση 3ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α

Βράβευση 3ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την ολοκλήρωση του 3ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ καλεί τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας στην Τελετή Βράβευσης των νικητών του Διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, στο κεντρικό κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Την εκδήλωση διοργανώνουν η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό την επιβράβευση όλων των φοιτητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και την παρουσίαση των ομάδων που διακρίθηκαν.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του θεσμού του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ γίνονται συνεχώς ορατά καθώς οι ομάδες των φοιτητών που συμμετείχαν προχωρούν σε υλοποίηση των ιδεών τους και δηλώνουν ότι ο Διαγωνισμός αποτέλεσε για αυτούς ισχυρό εργαλείο μάθησης, εκπαίδευσης και δικτύωσης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των ιδεών που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό σε πάνελ, με συμμετοχή μελών ΔΕΠ και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου που συμμετείχαν ως αξιολογητές και μέντορες των ομάδων.

Περισσότερες Πληροφορίες