Ανακοίνωση Προκήρυξης 3 θέσεων μελών ΔΕΠ

Ανακοίνωση Προκήρυξης 3 θέσεων μελών ΔΕΠ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε τις αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις ΔΕΠ που προκηρύχθηκαν από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 26η Απριλίου 2013.

Αναλυτικές Πληροφορίες