Υποτροφία EUROBANK ακαδ. 2023-24

Το ΔΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ανακοινώνει την συνέχιση της συνεργασίας του με την Tράπεζα Eurobank και για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2023-24.

Η ΕUROBANK προσφέρει σε αριστούχο τελειόφοιτο φοιτητή του τμήματος πλήρους φοίτησης μία υποτροφία της τάξεως των 5000 ευρώ.

Η υποτροφία χορηγείται στον φοιτητή που ολοκλήρωσε το ως άνω πρόγραμμα με την υψηλότερη βαθμολογία. Επιπλέον προϋποθέσεις για την απονομή της Υποτροφίας είναι ο φοιτητής: α) να έχει λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος στην κανονική εξεταστική και β) να έχει παραδώσει την διπλωματική εργασία στα χρονικά όρια όπως αυτά καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών και τον Οδηγό συγγραφής διπλωματικής εργασίας του προγράμματος.