ΑΜΚΕ Ι.& Α. ΣΑΜΑΡΑ -ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2022-2023