Υποβολή Αίτησης Χορήγησης Πτυχίου Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, μπορούν να κάνουν  αίτηση χορήγησης πτυχίου  ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης econ@aueb.gr  από τον ιδρυματικό λογαριασμό του φοιτητή/τριας (oxxxxxx@aueb.gr) του Τμήματος.

Για την αίτηση του πτυχίου, παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο και το ερωτηματολόγιο.

Για τη λήψη Βεβαίωσης από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, μπορείτε να αποστέλλετε e-mail  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  loan@aueb.gr.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

 Απόδειξη πληρωμής ποσού 15€ για τα τέλη χορήγησης πτυχίου

Η πληρωμή του ποσού των 15€ θα γίνεται μέσω e-Banking στον λογαριασμό που διατηρεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

IBAN: GR7301000240000000000260059

Σημ: Τα έξοδα της εντολής θα επιβαρύνουν τον εντολέα (φοιτητή/τρια)

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται: Τέλη χορήγησης πτυχίου – Ονοματεπώνυμο και Αριθμός Μητρώου του φοιτητή/τριας

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος