Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2023-2024 του Εργαζάκειου Ιδρύματος για τη Χορήγηση Έξι (6) Υποτροφιών με Διαγωνισμό

Το ίδρυμα Γεωργίου και Ευτυχίας Εργαζάκη ανακοινώνει τη χορήγηση έξι υποτροφιών από τα έσοδα του Ιδρύματος, ύστερα από γραπτό διαγωνισμό στο μάθημα της έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.