Πρακτικό Aνακήρυξης Yποψηφίων για τις Θέσεις του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών