Παραλαβή Πτυχίων Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους του Τμήματος εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2020  ότι, μπορούν να παραλάβουν από τη γραμματεία φάκελο που περιλαμβάνει: α) την περγαμηνή, β) αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία και γ) Diploma Supplement στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (για τους πτυχιούχους με έτος εισαγωγής 2010-11 και μετά), το διάστημα από Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 έως και Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Η παραλαβή του φακέλου θα γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 π.μ έως 14:00 μ.μ. από τους ίδιους τους πτυχιούχους με την αστυνομική τους ταυτότητα ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους.

Όλοι οι πτυχιούχοι καλούνται να εγγραφούν άμεσα, πριν την παραλαβή του πτυχίου τους, στο Δίκτυο Αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην πλατφόρμα alumni.aueb.gr.

Το Δίκτυο Αποφοίτων παρέχει τη δυνατότητα δικτύωσης, ενημέρωσης για τα νέα του Πανεπιστημίου και τις θέσεις εργασίας που ανακοινώνει το Γραφείο Διασύνδεσης και σημαντικά θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των αποφοίτων μας. Παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αναζήτησης συμφοιτητών με βάση το επώνυμο ή το έτος εισαγωγής ανά κατηγορία πτυχίου, αλλά και επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας.

Συγχαρητήρια και Καλή Σταδιοδρομία!

Αθήνα,  25 Μαΐου 2021

Από τη Γραμματεία του Τμήματος