Επιλογή Εντεταλμένων Διδασκόντων για την Πλήρωση Θέσεων στα Γνωστικά Αντικείμενα «Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ» και «Principles of Sociology» Εαρινού Εξαμήνου 2023-24