Διαδικτυακό Ενημερωτικό Σεμινάριο για τα Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας με Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών