Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Επίκουρου Καθηγητή, στο Γνωστικό Αντικείμενο «Οικονομική Επιστήμη με Έμφαση στη Μικροοικονομική»

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ OIKONOMIKHΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 

Διαδικασία Πλήρωσης Θέσης Επίκουρου Καθηγητή, στο Γνωστικό Αντικείμενο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

ΦΕΚ Προκήρυξης:  604/07.05.2020 τ. Γ’

Κωδικός Ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ:  APP16274

Ονοματεπώνυμο Εκλεγούσης:  Ευθυμία Κυριακοπούλου

Το σχετικό έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.