Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022–2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5180679 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11352501.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση υποψηφιότητάς τους, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25/08/2022, και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής προτάσεων υποψηφιότητας: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/fb8903e7-3e3b-417a-8a74-a86c8cc471af

Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια Αγγελική Ελευθερίου, τηλέφωνο: 210-8203830 (ώρες 09:00 – 12:00), e-mail:ageliki@rc.aueb:gr

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.