Ανάρτηση Ερευνητικoύ Δοκιμίου no 19/23


Ερευνητικό Δοκίμιο no 19/23 με τίτλο "From Debt Arithmetic to Fiscal Sustainability and Fiscal Rules:Taking Stock"
 των Γεωργίου Οικονομίδη, Αναστασίας Μιαούλη και Απόστολου Φιλιππόπουλου

 

Περίληψη

 

We start by clarifying the role of the interest rate-growth rate differential in debt arithmetic with a numerical example for the Greek economy. In turn, buidling upon this standard and popular approach to fiscal sustainability, which is based on the intertemporal government budget constraint only, we make a number of methodological points that question its quantitative usefulness. A structural approach is thus needed and this reveals the necessity of fiscal rules according to which fiscal instruments react to public debt imbalances. This naturally enables us to evaluate the EU's fiscal rules and to suggest simple and implementable alternatives. Throughout, we confront our arguments with data from the Euro Area

 

Ο  Γεώργιος Οικονομίδης είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Αναστασία Μιαούλη είναι Ομότιμη Καθηγήτρια του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου  και ο Απόστολος Φιλιππόπουλος είναι Καθηγητής του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του CESifo, ερευνητικός εταίρος του Hellenic Observatory του LSE και μέλος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.