Ανάρτηση Ερευνητικoύ Δοκιμίου no 12/23


Ερευνητικό Δοκίμιο no 12/23 με τίτλο "Threshold Endogeneity in Threshold VARs: An Application to Monetary State Dependence
των Δημητρίου Χριστόπουλου, Peter McAdam και Ηλία Τζαβαλή

Περίληψη
 

We contribute a new method for dealing with the problem of endogeneity of the threshold variable in threshold vector auto-regression (TVAR) models. Drawing on copula theory, enables us to capture the dependence structure between the threshold variable and the vector of TVAR innovations, independently of the marginal distribution of the threshold variable. A Monte Carlo demonstrates that our method works well, and that ignoring threshold endogeneity leads to biased estimates of the threshold parameter and the variance-covariance error structure, thus invalidating dynamic analysis. As an application, we assess the effects of interest-rate shocks on output and inflation: when ’expected’ inflation exceeds 3.6%, the effects of monetary policy are faster and stronger than otherwise.

 

Ο Δημήτριος Χριστόπουλος είναι Καθηγητής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Peter McAdam εργάζεται στο Research Department of Federal Reserve Bank of Kansas City και ο Hλίας Τζαβαλής είναι Καθηγητής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.