Ανάρτηση Ερευνητικού Δοκιμίου no 01/23 (Σειρά Ερευνητικών Δοκιμίων στα Ελληνικά)


Ερευνητικό Δοκίμιο (στα ελληνικά)  no 01/23 με τίτλο "Ατομική Ιδιοκτησία και Νομισματική Πολιτική" του Γεωργίου Κ. Μπήτρου

Περίληψη

Από τον 17ο αιώνα μέχρι το 1930  οι κεντρικές τράπεζες στις λίγες χώρες που λειτουργούσαν ως οιονεί δημοκρατίες Δυτικού τύπου είχαν ως μοναδική υποχρέωση να διαχειρίζονται την έκδοση χαρτονομίσματος με στόχο την διατήρηση σταθερού του γενικού επιπέδου των τιμών, Σε περίπτωση πληθωρισμού για, έστω, 2 χρόνια, αυτό απαιτούσε με κατάλληλη συρρίκνωση της ποσότητας του χαρτονομίσματος που κυκλοφορούσε να προκαλούν ανάλογο αποπληθωρισμό τα δύο επόμενα χρόνια, ώστε ο δείκτης των τιμών του καταναλωτή να παραμένει σταθερός. Ο βασικός λόγος που επέβαλλε τον κανόνα να τηρούνται σταθερές οι τιμές ήταν ότι ο πληθωρισμός προκαλεί ανακατανομή του πλούτου των πολιτών, και οξύνοντας την ανισότητα ροκανίζει τα θεμέλια της δημοκρατίας. Από το 1930, και ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,  οι κυβερνήσεις επιφόρτισαν σταδιακά τις κεντρικές τράπεζες με τους επιπλέον στόχους να ελαχιστοποιούν το ποσοστό της ανεργίας, να μεγιστοποιούν τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης, και να ωθούν το μακροχρόνιο επιτόκιο των κεφαλαίων που δανείζουν όσο γίνεται χαμηλότερα. Δυστυχώς, στην προσπάθεια τους να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, οι κεντρικές τράπεζες συνέβαλλαν με άμεσους και έμμεσους τρόπους στην επέκταση της κοινοκτημοσύνης, στην ακατάσχετη αύξηση της ανισότητας, και γενικά στα δύσκολα αναστρέψιμα ελλείμματα δημοκρατίας και διαγενεακής δικαιοσύνης.

Ο Γεώργιος Κ. Μπήτρος είναι Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.