Ακύρωση της Διάλεξης του Μαθήματος Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η διάλεξη του μαθήματος «Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ» με διδάσκοντα τον Καθηγητή κ. Στ. Αρβανίτη δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 20/12/23 λόγω ασθενείας. Θα υπάρξει αναπλήρωση.

Από τη Γραμματεία