Υποβολή Αιτήσεων Χορήγησης Πτυχίου Αποφοίτων Σεπτεμβρίου 2018

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  και  δεν  έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης. Για την Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου  απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση.