Υποβολή Αιτήσεων Χορήγησης Πτυχίου Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2019

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο Ιουνίου 2019  και δεν έχουν  υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

Για την Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου  απαιτούνται:
 
1.    Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου (χορηγείται από τη Γραμματεία)  
2.    Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
3.    Παράβολο (15 ευρώ) από το Ταμείο του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την έκδοση Περγαμηνής
4.    Παράδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας

 

                                                                                                         

                                                                                                 Αθήνα 24 Ιουλίου 2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος