Υποβολή Αιτήσεων Χορήγησης Πτυχίου Αποφοίτων Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2019

Οι φοιτητές του Τμήματος, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους την εξεταστική  περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  και δεν έχουν υποβάλει Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019, ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού (Δευτέρα & Τετάρτη 12:00-14:00,  Παρασκευή 11:00-13:00),  για  την υποβολή της Αίτησης.

Για την Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου  απαιτούνται:

  1. Αίτηση Χορήγησης Πτυχίου (χορηγείται από τη Γραμματεία) 
  2. Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
  3. Παράβολο (15 ευρώ) από το Ταμείο του Οικονομικού Πανεπιστημίου για την έκδοση Περγαμηνής
  4. Ακαδημαϊκή ταυτότητα
  5. Βιβλιάριο Υγείας (εάν έχει εκδοθεί από το Πανεπιστήμιο)

                                                                                                      

                                                                                                 Αθήνα, 7 Μαρτίου 2019

Από τη Γραμματεία του Τμήματος