Erasmus+

Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους (το φθινοπωρινό, το εαρινό εξάμηνο, ή όλο το ακαδημαϊκό έτος) σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ε.Ε., με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους.

Το Τμήμα, εφαρμόζοντας τους κανόνες του ECTS, προσφέρει διαφάνεια στο πρόγραμμα σπουδών του και δίκαιη μεταχείριση σε όλους τους φοιτητές του. Χρησιμοποιεί τα έγγραφα του ECTS, την αίτηση του φοιτητή, τη συμφωνία μάθησης και το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση. Οι εξερχόμενοι φοιτητές αναχωρούν γιά τα πανεπιστήμια, γιά τα οποία επιλέχθηκαν μετά από σχετική αίτησή τους από το τμήμα, προκειμένου να διανύσουν ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών, έχοντας υπογράψει τη συμφωνία μάθησης που αφορά τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. ΄Οταν επιστρέψουν στο ίδρυμά μας και εφόσον έχουν επιτυχή αποτελέσματα στις σπουδές τους, τα αντίστοιχα μαθήματα αναγνωρίζονται πλήρως ως εάν είχαν διδαχθεί και εξετασθεί στο δικό μας τμήμα. Μετά την αναγνώριση οι φοιτητές συνεχίζουν στο τμήμα τις σπουδές τους γιά τη λήψη του πτυχίου τους χωρίς να έχουν χάσει χρόνο και μαθήματα.
Οι φοιτητές που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα λαμβάνουν υποτροφία κινητικότητας που καλύπτει τη διαφορά του κόστους ζωής μεταξύ της χώρας μας και της χώρας υποδοχής. 

Το ΟΠΑ απονέμει υποτροφίες «καλής ακαδημαϊκής επίδοσης» στους φοιτητές που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για σπουδές, με επιτυχή αποτελέσματα και συγκέντρωση συγκεκριμένων πιστωτικών μονάδων (30 ects / εξάμηνο ή 60 ects /ακαδ. έτος). Το ύψος της υποτροφίας επίδοσης  ανακοινώνεται  μετά από σχετική απόφαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος Erasmus+ και οι δικαιούχοι ειδοποιούνται σχετικά από το γραφείο Erasmus+ του ΟΠΑ.

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ και έχουν τις προϋποθέσεις (πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας) καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους (Student Application Form) σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο κάθε έτος.

O Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Τμήματος για το Πρόγραμμα είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Βαρθαλίτης, τηλ. 210-8203340, email: pvarthalitis@aueb.gr

Διαχείριση-Υποστήριξη του προγράμματος:Μουρίκη Αναστασία-Οθωνία, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (Πατησίων 95, 3ος όροφος, τηλ. 210-8203319, e-mail: oth.mouriki@aueb.gr.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να μπορούν οι  φοιτητές να αιτηθούν συμμετοχή στο πρόγραμμα Κινητικότητας για σπουδές οφείλουν να καλύπτουν τα παρακάτω:

 • Να βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών (Γ’ και Δ’ εξάμηνο)
 • Να έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα (ή 60 ECTS).
 • Να έχουν υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Να έχουν καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

H επιλογή των φοιτητών του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ γίνεται με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Την εμπρόθεσμη αίτηση των φοιτητών με τα πανεπιστήμια της επιλογής τους κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για τη γλώσσα διδασκαλίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αποδοχής των ξένων ιδρυμάτων
 • Ακαδημαϊκή επίδοση.
 • Η πληρότητα των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων (εφόσον υπάρχουν) των ιδρυμάτων υποδοχής (κατοχυρωμένα ECTS, εξάμηνο σπουδών, προαπαιτούμενα μαθήματα, κλπ).
 • Η συμμετοχή με άλλο/η συμφοιτητή/τρια (ανάλογα τη βαρύτητα που έχουν δώσει οι αιτούντες). 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

Η κατάταξη των αιτούντων φοιτητών γίνεται υπολογίζοντας το:

• Ποσοστό κατοχυρωμένων μαθημάτων1 βάσει μαθημάτων προγράμματος σπουδών για το εξάμηνο σπουδών του φοιτητή και το 
• Μέσο όρο βαθμολογίας των κατοχυρωμένων μαθημάτων.

Χρησιμοποιείται ο εξής αλγόριθμος: (αριθμός μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής / σύνολο των μαθημάτων που θα έπρεπε  να έχει περάσει σύμφωνα με το εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται) X  (Mέσο όρο βαθμολογίας του) = Συντελεστής κατάταξης

παράδειγμα:  όταν ο φοιτητής έχει περάσει 24 μαθήματα επι συνόλου 25 μαθημάτων και έχει Μ.Ο βαθμολογίας 7,92

εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο θα έχουμε:

24/25 = 0,96 Χ 7,92 = 7,60 Συντελεστής κατάταξης 

____________

1. ο αριθμός μαθημάτων που έχουν περαστεί, όπως και ο μέσος όρος επίδοσης για τα μαθήματα αυτά υπολογίζονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία ορίζεται από τη γραμματεία του τμήματος

Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν:

 1. Να συμβουλευθούν τον κατάλογο "Ροή Φοιτητικής Κινητικότητας 2024-25" με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, με τα οποία το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία 
 2. Να διαβάσουν τον Ενημερωτικό Οδηγό Συμμετοχής "ERASMUS+ Ενημερωτικός Οδηγός 2024" που περιλαμβάνει μια πλήρη ανάλυση ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα.
 3. Να επισκεφθούν το σχετικό site του Συλλόγου Φοιτητών Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας ESN Athens AUEB.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

EΓΓΡΑΦΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ERASMUS

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Εξαιρετική επιτυχία για έναν πολύ αξιόλογο εισερχόμενο φοιτητή Erasmus+ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον κ. Ανδρέα Αντωνόπουλο του Αντώνη, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα ήθους και αξιών.

Το Μάρτιο του 2018 ο Αντρέας Αντωνόπουλος , απέσπασε το βραβείο Capstone με χρηματικό έπαθλο από την εταιρία FHI 360 με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ για την ιδέα κοινωνικής επιχειρηματικότητας “Speak Peace” με συνεργάτη τον Damiano Campini, φοιτητή Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο.  

Ο Αντρέας Αντωνόπουλος είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και παραδείγματα αυτής σε ομιλία του στην ετήσια έκθεση “Patras IQ” που διεξήχθη μεταξύ 27-29 Απριλίου στο Εθνικό Στάδιο Πατρών «Δημήτριος Τόφαλος» όπως και σε συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών “UP FM”.

Ο φορέας που απονέμει το βραβείο είναι η εταιρία FHI 360 με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Η εταιρία έχει σκοπό την ανθρώπινη πρόοδο. Χρηματοδοτεί και υποστηρίζει επιχειρηματικές, ακαδημαικές και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικονομική ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τη τεχνολογία, την έρευνα.

Το βραβείο δίδεται σε μορφή χρηματικού επάθλου και στόχο έχει να ωθήσει στη δημιουργία της καλύτερης ιδέας για κοινωνική επιχείρηση απο εκπροσώπους κάθε χώρας που έχουν λάβει υποτροφία μέσω του "Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders" το οποίο χρηματοδοτείται απο το State Department των ΗΠΑ μια φορά το χρόνο.

Τα χρήματα δίδονται ώστε να καλυφθούν έξοδα μιας κοινωνικής επιχείρησης ή εμπλουτισμού των γνώσεων των δημιουργών μιας τέτοιας ιδέας μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, προγραμμάτων κτλ.

Το "Speak Peace" είναι ιδέα για μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Πρόκειται για κέντρο μεταφράσεων που στόχο έχει να εργοδοτήσει νέους μεταξύ 18-25 ετών, κυρίως μετανάστες 2ης γενιάς που γνωρίζουν άπταιστα σε προφορικό και γραπτό επίπεδο την Ελληνική γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας καταγωγής ενός ή και των δύο γονεών. Μέσω αυτής της μορφής εργοδότησης επιτυχάνεται η ομαλή ένταξη τους στην υπόλοιπη κοινωνία

Σημαντικά links:

Πρόγραμμα Πάτρας IQ : https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/PatrasIQ_Events.pdf

Ραδιoφωνικός σταθμός Πανεπιστημίου Πατρών: upfm.upatras.gr/

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Στον φοιτητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κ. Fabion ABAZAJ απενεμήθη η τιμητική διάκριση Outstanding Achievement Award για την ακαδημαϊκή του επίδοση κατά τη διάρκεια της περιόδου Erasmus, που διήνυσε στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2014/15.

Το βραβείο αυτό δίδεται στο 10% των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Κολωνίας που επιτυγχάνουν εξαιρετικούς βαθμούς στα μαθήματα που εξετάζονται επιτυχώς και παράλληλα εξασφαλίζουν 30 ECTS credits.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ