Εγγραφή Επιτυχόντων Κατατακτήριων Εξετάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

            Καλούνται οι παρακάτω επιτυχόντες κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-24, να αποστείλουν τα δικαιολογητικά με email στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής (stat@aueb.gr), για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους, από την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024.

             

Α/Α

Αρχικά από
ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Αρ. Πρωτ. Αίτησης

1

Π.Κ.Χ.

ΕΙΣ 20096-20/11/2023

2

Κ.Γ.Η.

ΕΙΣ 20095-20/11/2023

3

Ν.Δ.Ι.

ΕΙΣ 19501-06/11/2023

4

Λ.Α.-Τ.Ν.

ΕΙΣ 19474-06/11/2023

5

Κ.Μ.Α.

ΕΙΣ 19811-10/11/2023

Δικαιολογητικά Εγγραφής (για αποστολή με email):

  • Αίτηση εγγραφής (εδώ)
  • Σκαναρισμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αρχείο pdf, σε μία σελίδα και οι δύο όψεις).
  • Σκαναρισμένο αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο σπουδαστής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με το γνήσιο της υπογραφής, από την πλατφόρμα του www.gov.gr 
  • Ψηφιακή έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (αρχείο jpg). H φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο του δικαιούχου φοιτητή.
    Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 240 x 240 px. Το μέγεθος της φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2MB

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 25/01/2024