Φροντιστήριο "Δειγματοληψία"

Το 1ο φροντιστήριο του μαθήματος "ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ" θα γίνει την Τετάρτη 24/3/2020 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η αίθουσα  στο teams θα είναι ίδια με αυτή του μαθήματος.