"Επίσημες Στατιστικές" και "Μεθοδολογία Έρευνας"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα μαθήματα "Επίσημες Στατιστικές" και "Μεθοδολογία Έρευνας" θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 5 Μαρτίου στις ώρες 3-5 και 11-1 αντίστοιχα.

Για τις Επίσημες Στατιστικές μπορείτε να βρείτε αντίστοιχο μάθημα στο eclass με την περιγραφή "Επίσημες Στατιστικές (2021)". Στις ανακοινώσεις θα μπορέσετε να βρείτε τόσο τους συνδέσμους για τα εβδομαδιαία μαθήματα όσο και τον κωδικό για την εγγραφή στην αντίστοιχη ομάδα του Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, ο κωδικός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε στην ομάδα του teams για το μάθημα είναι ο: zwhj5lf. 

Για τη Μεθοδολογία Έρευνας μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο μάθημα στο eclass. Εάν ανατρέξετε στις ανακοινώσεις θα μπορέσετε να βρείτε τόσο τους συνδέσμους για τα εβδομαδιαία μαθήματα όσο και τον κωδικό για την εγγραφή στην αντίστοιχη ομάδα του Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, ο κωδικός που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγγραφείτε στην ομάδα του teams για το μάθημα είναι ο: aljeqto.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες εδώ για την διαδικασία εγγραφής σε ομάδες του Teams.

Η Διδάσκουσα

Α. Κορρέ