Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής, 13.12.2013

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σας προσκαλεί στην παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα κου Αντώνη Γιαννόπουλου με τίτλο:

Ισορροπημένος προσανατολισμός στην αγορά: Εννοιολογική Αποσαφήνιση, Εμπειρική Τεκμηρίωση, και Επίδραση στην Οργανωσιακή Απόδοση στον κλάδο των Υπηρεσιών.

Balanced Market Orientation: Conceptualization, Empirical Validation and Impact on Organizational Performance in the Services Sector.

Η παρουσίαση της διατριβής θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου 2013, 13.30, στην αίθουσα Α41 (Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης), κεντρικό κτήριο Ο.Π.Α., πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος, Πατησίων 76, Αθήνα.