Τα νέα του Τμήματος

 • 01-04-2016

  Η επ. καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου έλαβε χάλκινη διάκριση στην κατηγορία «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη» των Βραβείων HR Excellence Awards 2015, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ειμαδ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την εκπαιδευτική δράση «Οικοδομώντας “Κοινότητα” μέσα από την Εκπαίδευση». Στην εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν 82 πρωτοετείς φοιτητές, 11 δευτεροετείς ομαδάρχες-συντονιστές, 19 πολύ μικρές επιχειρήσεις και 13 στελέχη επιχειρήσεων.

 • 31-03-2016
 • 27-03-2016

  Η αναπληρώτρια καθηγήτρια του τμήματος Μαρία Βακόλα, ανέλαβε καθήκοντα editor σε μία νέα εκδοτική πρωτοβουλία του μεταπτυχιακού Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ, με τίτλο 'HR Case Study Series' που σκοπό έχει να δώσει τροφή για σκέψη στους επαγγελματίες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και σε όσους διοικούν ανθρώπους. Η σειρά 'HR Case Study Series' περιλαμβάνει μια αληθινή μελέτη περίπτωσης και τέσσερεις γνωμοδοτήσεις σε πραγματικά ερωτήματα που εγείρει η συγκεκριμένη πε­ρίπτωση. Οι γνωμοδοτήσεις δίνονται από στελέχη HR, πανεπιστημιακούς, στελέχη από τον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων και μεταπτυ­χιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές.

 • 12-03-2016
  Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016. - See more at: http://www.ekt.gr/el/news/19653#sthash.OfpaJi9E.dpuf

  Την πρώτη θέση στο φοιτητικό διαγωνισμό Ermis Young Talents Contest κατέκτησε μια από τις ομάδες του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ. Στα πλαίσια των 26ων Ermis Awards, ο διαγωνισμός αφορούσε φοιτητές που θέλουν να γνωρίσουν το χώρο της επικοινωνίας και να δείξουν το ταλέντο τους. Η νικήτρια ομάδα αποτελείται από τους φοιτητές Γιάννη Γιάτα, Δαμιανό Ερωτοκρίτου, Γεώργιο-Ανάργυρο Καψάσκη και Δημήτρη Μαυρογιάννη. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω μιας Emoji εφαρμογής για κινητές συσκευές.

  Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016. - See more at: http://www.ekt.gr/el/news/19653#sthash.OfpaJi9E.dpuf

 • 11-03-2016
  Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016. - See more at: http://www.ekt.gr/el/news/19653#sthash.OfpaJi9E.dpuf

  Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016. Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καινοτόμο παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης, να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της βιομηχανικής καινοτομίας και ικανότητες διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

  Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016. - See more at: http://www.ekt.gr/el/news/19653#sthash.OfpaJi9E.dpuf

 • 26-02-2016
 • 26-02-2016

  Στο πλαίσιο της τακτικής εξωτερικής αξιολόγησης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΟΠΑ από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, που όρισε η ΑΔΙΠ, αναγνωρίζει το ΟΠΑ ως "το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα" στην Ελλάδα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και ως αντάξιο αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Εκτιμά ότι η αποστολή, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου συνάδουν με τα μοναδικά του χαρακτηριστικά και την ιστορική του παράδοση και ότι το επίπεδο σπουδών και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές τόσο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και για την καλλιέργεια του επιχειρείν είναι εξαιρετικές.

 • 22-02-2016

  Ο 2oετής φοιτητής του τμήματος κος Παύλος Συμεντής, επιλέχθηκε να συμμετέχει στο Educational Trip 2016, που διοργανώνει το Corallia Clusters Initiative σε συνεργασία με τους συλλόγους Ελλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων των ΗΠΑ, Stanford, UC Berkeley, MIT, Georgia Tech και του UC San Diego. Με κριτήρια την αριστεία στο πεδίο των σπουδών τους, καθώς και την επίδειξη ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου, οι επιτροπές αξιολόγησης των 5 φοιτητικών συλλόγων, ανέδειξαν τους 24 φοιτητές ελληνικών και κυπριακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στο Educational Trip 2016. Ο κος Συμεντής συμμετέχει στην ομάδα φοιτητών που θα επισκεφτούν το πανεπιστήμιο Massachusetts Institute of Technology (MIT).

 • 18-02-2016

  "Οι υπηρεσίες κυριαρχούν σήμερα στις αναπτυγμένες οικονομίες ενώ όλες οι επιχειρήσεις πια τις αντιμετωπίζουν ως αναπόσπαστο κομμάτι των προϊόντων τους το οποίο συμβάλει αποφασιστικά στη διατήρηση των πελατών τους..."

  Το νέο βιβλίο των καθηγητών Γεωργίου Αυλωνίτη, Σπύρου Γούναρη και Ροδούλας Τσιότσου με τίτλο "Μάρκετινγκ Υπηρεσιών" από τις εκδόσεις Πασχαλίδη.

 • 09-02-2016

  To πρόγραμμα AdCamp της εταιρείας Google αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία, να επισκεφτείτε για 3 ημέρες τα γραφεία της εταιρείας Google στην Ευρώπη (Πολωνία ή Ιρλανδία), με πλήρη κάλυψη των εξόδων. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πως λειτουργεί η εταιρεία, να δημιουργήσετε νέες επαφές, να αναπτύξετε δεξιότητες στο ψηφιακό μάρκετινγκ και την ψηφιακή διαφήμιση και να ενημερωθείτε για ευκαιρίες καριέρας σε τμήματα Sales και Global Customer Experience στις ομάδες SMB (Small and Medium Business) της Google. Αιτήσεις ηλεκτρονικά έως 1η Μαρτίου 2016. Απευθύνεται σε φοιτητές που πρόκειται να αποφοιτήσουν το Νοε-Δεκ. 2016, το 2017 και το 2018.

Σελίδες