6ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας, ΟΠΑ

6ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας, ΟΠΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ. Η διαδικασία: Οι ομάδες αναπτύσσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τα προϊόντα παρακολουθώντας σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων και λαμβάνοντας καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες, με την υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ και της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Υποβολή συνοπτικής αρχικής ιδέας έως τις 9/5/2016.

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 16/5.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και οι απόφοιτοι των τελευταίων 3 ετών.

Αναλυτικές Πληροφορίες για την Συμμετοχή και τα Στάδια του Διαγωνισμού.

Αφίσα