Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες Υπηκόους

Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες Υπηκόους

Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 που αφορούν στην εκμάθηση γλώσσας, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και σε έρευνα.

Δείτε το αρχείο της αναλυτικής προκήρυξης.