Τακτική εξωτερική αξιολόγηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τακτική εξωτερική αξιολόγηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο της τακτικής εξωτερικής αξιολόγησης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΟΠΑ από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Το περιεχόμενο της έκθεσης καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα της Έρευνας, των Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών που διεξάγονται στο ΟΠΑ, καθώς επίσης και των Υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος. Η Έκθεση αναγνωρίζει το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ ως υψηλής στάθμης με αυθεντικό ενδιαφέρον για το Ίδρυμα και με προσήλωση στην αριστεία και την αποτελεσματικότητα.

Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης, που όρισε η ΑΔΙΠ, αναγνωρίζει το ΟΠΑ ως "το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα" (“the premier educational institution”) στην Ελλάδα στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει και ως αντάξιο αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού. Εκτιμά ότι η αποστολή, οι στόχοι και οι προτεραιότητες του Πανεπιστημίου συνάδουν με τα μοναδικά του χαρακτηριστικά και την ιστορική του παράδοση και ότι το επίπεδο σπουδών και οι υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές τόσο για την επαγγελματική τους ανάπτυξη όσο και για την καλλιέργεια του επιχειρείν είναι εξαιρετικές. Σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του ΟΠΑ, όπως αναφέρει η Επιτροπή, η έκταση της χρηματοδότησης που εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο τα τελευταία χρόνια, αλλά και οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας της Έρευνας είναι αξιοσημείωτοι και αποτελούν απόδειξη της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς του. Τέλος, η Επιτροπή επαινεί το ΟΠΑ για την εστίασή του και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά του στην ανάπτυξη των διεθνών σχέσεών του, τη διασύνδεσή του με την αγορά, την κοινωνική προσφορά του και την περιβαλλοντική πολιτική που με συνέπεια ακολουθεί...

Απόσπασμα ενημερωτικού κειμένου του αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ΟΠΑ, καθηγητή Δημητρίου Μπουραντώνη για την πρόσφατη τακτική εξωτερική αξιολόγηση του ιδρύματος.

Βρείτε ολόκληρη την έκθεση αξιολόγησης στο site της ΜΟΔΙΠ του ΟΠΑ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας), ΕΔΩ.