Πρόσφατες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Πρόσφατες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

1. Skarmeas, D., & Leonidou, C. N. (2013). When consumers doubt, Watch out! The role of CSR skepticism. Journal of Business Research, 66 (10), 1831-1838. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.004

2. Lisboa, A., Skarmeas, D., & Lages, C. (2013). Export market exploitation and exploration and performance: Linear, moderated, complementary and non-linear effects. International Marketing Review, 30 (3), 211-230. 10.1108/02651331311321972