Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σε Ερευνητές

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σε Ερευνητές

Την πρωτοβουλία “European SME Innovation Associate” στο πλαίσιο του προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» ανακοίνωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ). Μέσω αυτής, 90 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν για να προσλάβουν έναν εξειδικευμένο έμπειρο ερευνητή για ένα έτος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια καινοτόμος ιδέα και να μετατραπεί σε έργο καινοτομίας. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το «European SME Innovation Associate» έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2016.

Οι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην καινοτόμο παραγωγική διαδικασία μιας επιχείρησης, να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της βιομηχανικής καινοτομίας και ικανότητες διαχείρισης επιχειρήσεων, καθώς και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την διαδικασία.