Προσκεκλημένες Διαλέξεις στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Προσκεκλημένες Διαλέξεις στο τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.

Προσκεκλημένη διαλέξη της Dr. Deirdre O'Loughlin, Senior Lecturer in Marketing του Πανεπιστημίου του Limerick στην Ιρλανδία.

Η Dr. Deirdre O'Loughlin, επισκέφθηκε το Τμήμα μας, στα πλαίσια διδακτικής και ερευνητικής συνεργασίας, προσκεκλημένη από την Δρ. Καλυψώ Καραντινού και έδωσε τρεις διαλέξεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της. Η πρώτη διάλεξη ήταν στο μάθημα Erasmus Marketing of Services με θέμα τη δημιουργία και διατήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων με πελάτες στις υπηρεσίες, ενώ οι άλλες δύο διαλέξεις ήταν στα πλαίσια του μαθήματος Τουριστικό Μάρκετινγκ. Η πρώτη εξ αυτών επικεντρώθηκε στην παρουσίαση και ανάλυση της στρατηγικής τοποθέτησης προορισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ιρλανδίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Montana. Η δεύτερη διάλεξη Τουριστικού Μάρκετινγκ επικεντρώθηκε στο χτίσιμο ισχυρής επωνυμίας στον τουρισμό μέσω της ανάλυσης της περίπτωσης της επιτυχημένης ξενοδοχειακής αλυσίδας Banyan Tree Resorts. Οι συμμετέχοντες φοιτητές δούλεψαν τη μελέτη περίπτωσης σε ομάδες υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της Dr. O'Loughlin και της Δρ. Καραντινού, και ανέλυσαν σε βάθος τη βάση της διαφορετικότητας και τους μηχανισμούς υποστήριξης της επιτυχημένης επωνυμίας, αναζητώντας λύσεις στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει εταιρία, και εντυπωσιάζοντας με την αναλυτική τους ικανότητα, τη στρατηγική τους σκέψη και την ευγλωττία τους την επισκέπτρια μας.

Προσκεκλημένη διάλεξη του κ. Αλέξανδρου Κωστόπουλου, ιδρυτή της εταιρίας στρατηγικής επικοινωνίας Foresight και του Repower Greece, στα πλαίσια του μαθήματος Τουριστικό Μάρκετινγκ.

Ο κ. Κωστόπουλος μίλησε στους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος μας για τις αλλαγές στον τρόπο που λειτουργεί η επικοινωνία σήμερα και τη ρευστότητα που τη χαρακτηρίζει. Μοιράστηκε μαζί μας τις εμπειρίες του από μεγάλα projects τα οποία έχει αναλάβει, αντλώντας μαθήματα από αυτά και μας μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται επικοινωνιακά ο τουρισμός, αναφερόμενος και στα διδάγματα από τις εμπειρίες του παρελθόντος.

Στη συνέχεια ο κ. Κωστόπουλος μας εξήγησε το έναυσμα για την πρωτοβουλία δημόσιας διπλωματίας Repower Greece που ξεκίνησε ο ίδιος το 2011, τη φιλοσοφία της πρωτοβουλίας, τους στόχους, τις μεθόδους και την επιτυχημένη πορεία μέχρι σήμερα. Με σκοπό την ανάδειξη των ισχυρών και θετικών στοιχείων της Ελλάδας, το Repower Greece στοχεύει στα διεθνή think tanks, προσεγγίζει σημαντικά διεθνή στρατηγικής σημασίας κοινά, και με ισχυρά και διεισδυτικά επικοινωνιακά μηνύματα, στοχεύει στη βελτίωση και τον επαναπροσδιορισμό της δημόσιας εικόνας της χώρας μας. Παράλληλα στοχεύει και σε εγχώρια κοινά, σε μιά προσεκτικά στοχευμένη προσπάθεια να αλλάξει αρνητικές παγιωμένες νοοτροπίες και να βοηθήσει τους νέους να οραματιστούν μία καλύτερη Ελλάδα και να συμβάλλουν δυναμικά στην επίτευξη αυτού του οράματος.