Ολιγομελή Σεμινάρια Προετοιμασίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ.

Ολιγομελή Σεμινάρια Προετοιμασίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ.

Σεμινάρια προετοιμασίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του πανεπιστημίου το καλοκαίρι του 2014 διοργανώνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ.

Αιτήσεις για τα σεμινάρια ηλεκτρονικά από 29.4 έως 6.5.2014.

Αναλυτικές Πληροφορίες για τα Σεμινάρια

Αφίσα Σεμιναρίων