Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας πιστό στον στόχο να παρακολουθεί συνεχώς τις επιστημονικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, εμπλουτίζει και ανανεώνει το περιεχόμενο των μαθημάτων του, προσφέροντας ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που θα τεθεί σε εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι Υποχρεωτικά τα τέσσερα (4) είναι Κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής.

Οι νέες κατευθύνσεις που προσφέρονται στο 4ο έτος σπουδών είναι:

  • Διεθνής Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Επιχειρησιακή Αναλυτική
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Δείτε εδώ πληροφορίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών και τις μεταβατικές διατάξεις για τους σημερινούς σπουδαστές.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα σπουδών.