Νέα ιστοθέση του μεταπτυχιακού Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας για Στελέχη, του ΟΠΑ.

Νέα ιστοθέση του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας για Στελέχη Επιχειρήσεων, του ΟΠΑ.

Επισκεφτείτε τη νέα ιστοθέση του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας για Στελέχη Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα σε μία σχεδιαστικά πολύ σύγχρονη και εύχρηστη πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού, που εκφράζει τις νέες τάσεις και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών και το χρήστη.

www.executiveme.aueb.gr